Informacje ogólne


informacje ogólne
zarząd
sekretariat
status prawny
majątek
statut
rekrutacja
zamówienia publiczne
rejestry i archiwa
kontrole
oferty pracy
ZFSS
RODO
udostępnianie informacji
ponowne wykorzystanie informacji informacji
elektroniczna skrzynka podawcza

redakcja strony


instrukcja obsługi
rejestr zmian
redakcja bip

kontrole:

 • 30.01-04.02.2009 r. - gospodarowanie ZFŚS - Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
 • 13.02.2009 r. - ocena pracy Dyrektora - Kuratorium Oświaty
 • 25.02.2009 r. - ocena realizacji programu AIDS - PSSE Katowice
 • 02.04.2009 r. - badanie skargi
 • 23.04.2009 r. - ocenienie wewnątrzszkolne, klasyfikowanie i promowanie uczniów - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 13.05.2009 r. - obserwacja Matur - OKE
 • 22.06.2009 r. - audyt specjalny dot. wyjazdu przygotowawczego w Turyngii
 • 16.09.2009 r. - kontrola wykonania zaleceń - PSSE Katowice
 • 23.11.2009 r. - 5% dochodów i 5% wydatków w roku budżetowym 2009 - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice
 • 26.01.-08.02.2010 r. - prawidłowość i rzetelność obliczania składek - ZUS Chorzów
 • 02.03.2010 r. - książka obiektu budowlanego - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice
 • 23.04.2010 r. - przyznawanie dodatków motywacyjnych i funkcyjnych - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice
 • 07.05.2010 r. - obserwacja egzaminu maturalnego - Kuratorium Oświaty
 • 21.03.2012 r. - zgodność organizacji zajęć WF z ramowym planem nauczania - Kuratorium Oświaty
 • 25.04.2012 r. - prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczenia słuchaczy do egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych - Kuratorium Oświaty
 • 03.05.2012 r. - obserwacja egzaminu maturalnego - Kuratorium Oświaty
 • 08.05.2013 r. - obserwacja egzaminu maturalnego - Politechnika Śląska
 • 24.10.2013 r. - wybrane zagadnienia dot. prawa pracy w tym BHP
 • 07.11.2013 r. - zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania - Kuratorium Oświaty
 • 03.11.2013 r. - ocena stanu sanitarnego szkoły
 • 05.12.2013 r. - ocena pracy dyrektora - Kuratorium Oświaty
 • 13.12; 16.12.2013 r. - ocena pracy dyrektora - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice
 • 25.06.2014 r. - rekontrola zaleceń wydanych po kontroli z 2013 - OIP PIP
 • 19.12.2014 r. - zebranie informacji o szkole i tworzenie interaktywnej mapy szkół zawodowych - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 26.03.2015 r. - kontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących przeprowadzania egzaminów zewnętrznych - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 30.03.2015 r. - ewaluacja problemowa (4.03, 12-13.03, 16.03, 18-19.03.2015) - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 07.04.2015 r. - podpisanie protokołu - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 23.04.2015 r. - zgodnie z wręczonym upoważnieniem - ZUS O/Chorzów
 • 05.10.2015 r. - ocena stanu sanitarnego szkoły - ŚPWIS w Katowicach
 • 30.10.2015 r. - zgodność danych zawartych w sprawozdaniu SIO stan 30.09.2015 - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice
 • 18.12.2015 r. - kontrola warunków pracy pracowników pracowni gastronomicznych - ŚPWIS w Katowicach
 • 29.02.2016 r. - kontrola sprawdzająca - ŚPWIS w Katowicach
 • 05.04.2016 r. - kontrola doraźna w zakresie realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli NP-KN 5533.2.2015 - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 04.10.2016 r. - audyt oprogramowania i sprzętu komputerowego - Infonet-Projekt
 • 14.11.2016 r. - kontrola sprawdzająca - ŚPWIS w Katowicach
 • 05.12.2016 r. - kontrola gospodarki kasowej - Urząd Miasta Katowice
 • 04.03.2017 r. - Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 12.10.2017 r. - kontrola pozaplanowa - WAiK Urząd Miasta Katowice
 • 05.01.2018 r. - Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 26.06.2018 r. - obserwacja części praktycznej egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zawodzie (Branżowa Szkoła I Stopnia)- Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 17.08.2018 r. - kontrola sprawdzająca + przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego - ŚPWIS w Katowicach
 • 30.08.2018 r. - zadanie audytowe 7/2018 - Urząd Miasta Katowice
 • 19-22.10.2018 r. - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 10.01.2019 r. - obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 24.01.2019 r. - Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 4-5.02.2019 r. - ocena pracy dyrektora - Urząd Miasta Katowice
 • 6-7.02.2019 r. - ocena prawidłowości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w Technikum nr 3 - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 27.03.2019 r. - ocena stanu przestrzegania prawa w zakresie art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 10-11.06.2019 r. - audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych - CUW
 • 05.09.2019 r. - kontrola religii - Wydział Katechetyczny
 • 25.11.2019 r. - zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 08.01.2020 r. - Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 06.03.2020 r. - ZUS Chorzów
 • 10.03.2020 r. - zgodność z przepisami organizowania zajęć w grupie do pięciu osób lub w formie indywidualnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 23.10.2020 r. - przygotowanie do ochrony pracowników przed zakażeniem SARS-COV-2. Przestrzeganie przepisów BHP - Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Katowicach
 • 16.06.2021 r. - audyt dotyczący zatrudniania nauczycieli zgodnie ze stopniem awansu zawodowego - Urząd Miasta Katowice WAiK
 • 31.01.2022 r. - Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz - Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • 25.04.2022 r. - sprawdzenie zgodności z RODO/KRI - CUW w Katowicach


rejestr zmian:

03.01.2023 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Monika Urbanek
28.10.2019 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Barbara Jężak
30.03.2015 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Monika Rak
26.03.2015 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Monika Rak
19.12.2014 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Monika Rak
25.06.2014 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Monika Rak
17.12.2013 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Agnieszka Szczepańska
09.12.2013 r. - wprowadziła: Aleksandra Rompel; wytworzyła: Agnieszka Szczepańska


http://www.bip.gov.pl
Redakcja: zsgkatowice@wp.pl     www.zsgkatowice.edu.pl